Business Portfolio

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực tập trung chính là Integration Service hỗ trợ onestep từ việc lên ý tưởng đến thiết kế / phát triển / vận hành hệ thống hướng tới DX.

Trong lĩnh vực Cloud Service, chúng tôi cung cấp sản phẩm cloud do công ty tự phát triển dành cho lĩnh vực quảng cáo, marketing, với hình thức trả phí sử dụng định kỳ.

01
Integration Service
  1. Lên ý tưởng hướng tới chuyển đổi DX.                       
  2. Thiết kế/ phát triển / vận hành hệ thống hướng tới chuyển đổi DX.                       
  3. Cùng tham gia hợp tác và chia sẻ lợi nhuận.                       
Xem thêm
02
Cloud Service
  1. Service với hình thức trả phí sử dụng định kỳ
  2. Cung cấp hệ thống phân phối quảng cáo tích hợp chuyên về quảng cáo Web 「admage®」
Xem thêm
Features and Strengths

Đặc trưng và thế mạnh

CƠ CHẾ MỞ RỘNG HỖ TRỢ DX

Giao dịch trực tiếp và tiếp cận đồng hành

Đồng hành hỗ trợ DX


Mô hình thu hút khách hàng tuần hoàn tốt

Thu được khách hàng cũ tiếp tục hợp tác ở các dự án mới

ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG

Service cloud theo mô hình doanh thu theo định kỳ

Đóng vai trò quan trọng trong ổn định doanh thu công ty

Introduce Our Projects

Dự án tiêu biểu

Với hai nội dung chính là Hệ thống nghiệp vụ và Sản phẩm quảng cáo AdTech. Các dự án của Dimage Share Việt Nam phần lớn là các dự án nghiệp vụ Web của các khách hàng Nhật Bản. Đồng thời là các dự án customize hệ thống quảng cáo cho các khách hàng khác nhau.

Development Environment

Môi trường phát triển

Kỹ thuật thế mạnh của Dimage Share Việt Nam là Java, PHP, Python, VueJS

Advanced Technique

Kỹ thuật tiên tiến

Sử dụng các nền tảng điện toán đám mây như Amazon Web Service hay Google Cloud Computing. Các sản phẩm của công ty kết hợp giữa các kiến trúc truyền thống với các nền tảng và dịch vụ Serverless như Lambda hay Athena, giảm thời gian và công sức phải bỏ ra cho việc bảo trì hệ thống. Ngoài ra DS chúng tôi cũng đẩy mạnh nghiên cứu và sử dụng các công nghệ mới, tiên tiến khác như AI, Big Data hay Blockchain, nhằm áp dụng vào phát triển hệ thống nghiệp vụ cũng như sản phẩm của công ty.

Một số thành tích ứng dụng công nghệ kĩ thuật gần đây có thể kể đến như các hệ thống xử lý lượng dữ liệu lớn với các Columnar DBMS như AWS Redshift hay Clickhouse. Sử dụng AI, nền tảng Google Cloud, AWS Athena và AWS EMR (Apache Spark) để xây dựng hệ thống gợi ý nội dung, giới thiệu người dùng tới các bài viết có liên quan, cải thiện Bounce Rate (tỉ lệ thoát trang) cho website khách hàng.