DSVN_Du Xuân Quý Mão

Hết Tết thì còn Xuân, điểm đến đầu tiên trong năm 2023 của các thành viên Dimage Share Việt Nam là Bắc Ninh, vùng đất của những làn dân ca quan họ.

Chúng mình đã cùng nhau ghé thăm Đề Đô- ngôi đền thờ 8 bậc đế vương nhà Lý và chùa Phật Tích- ngôi chùa cổ linh thiêng nằm giữa núi cao thanh tịnh.

      

Di tích Đền Đô và chùa Phật tích Bắc Ninh

Hết Tết thì còn Xuân, điểm đến đầu tiên trong năm 2023 của các thành viên Dimage Share Việt Nam là Bắc Ninh, vùng đất của những làn dân ca quan họ.

Chúng mình đã cùng nhau ghé thăm Đề Đô- ngôi đền thờ 8 bậc đế vương nhà Lý và chùa Phật Tích- ngôi chùa cổ linh thiêng nằm giữa núi cao thanh tịnh.