CẢI TIẾN THAY THẾ HỆ THỐNGCẢI TIẾN THAY THẾ HỆ THỐNG

システム新規開発における弊社の強みシステム新規開発における弊社の強み

Dimage Share dựa vào sự tín nhiệm từ việc mang tới cho khách hàng những "hệ thống biến ước mơ thành sự thật", trong 16 năm, công ty đã phát triển tổng cộng trên 1000 dự án. Tìm ra những nhu cầu tiềm tàng bên trong mỗi khách hàng, năng động đối ứng lại để tạo ra những hệ thống mà khách hàng cần phải có.


要件定義、開発、インフラ構築、保守・運用まで一貫した開発体制要件定義、開発、インフラ構築、保守・運用まで一貫した開発体制

Phát triển hệ thống là một quá trình được chia làm nhiều công đoạn, còn được gọi là các pha phát triển. Mỗi công ty phát triển hệ thống lại có cách chia, cũng như cách gọi tên các công đoạn khác nhau.

Ở Dimage Share, toàn bộ từ khâu đánh giá, cho tới đặc tả yêu cầu, thiết kế, phát triển, kiểm thử, bảo trì và vận hành, tất cả đều được quản lý một cách triệt để, hướng tới tạo ra giá trị cho việc kinh doanh, từ đó dốc hết sức mình phát triển hệ thống thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

Với mỗi một dự án phát triển hệ thống, tùy vào hiện trạng của dự án mà hệ thống phát triển cũng được chỉnh sửa theo sao cho phù hợp. Ngoài đội phát triển, đội nền tảng chung, và đội di chú dữ liệu, dự án cũng có thể có một đội chuyên môn về quản lý chất lượng sản phẩm (PMO), làm nhiệm vụ quản lý công việc phát triển hệ thống.

PMO luôn luôn hỗ trợ cho dự án một cách gián tiếp. Tùy vào tình trạng hiện tại, mà đội này cũng có thể sẽ giúp đỡ quản lý dự án, và phạm vi hoạt động của họ cũng khá đa dạng. Họ giao tiếp với quản lý dự án, luôn luôn quan sát tình trạng hiện tại của dự án, hướng tới giải quyết những vấn đề tồn tại của dự án, và đưa ra các phương án cải thiện tốt nhất để hỗ trợ quản lý dự án.

開発の流れと品質管理開発の流れと品質管理

Ở Dimage Share, "tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng ở trong khâu phát triển có được đảm bảo hay không" được đội chuyên môn quản lý chất lượng sản phẩm giám sát định kì. Sản phẩm là tài sản quý giá của khách hàng, vậy nên chúng tôi luôn thực hiện công việc để có thể nhận được mức độ hài lòng cao nhất.

開発工程

本当に必要な開発要件(RFP)から整理する本当に必要な開発要件(RFP)から整理する

Dimage Share coi việc sắp xếp lại các yêu cầu là việc đầu tiên phải làm, và là khâu quan trọng nhất trong phát triển một hệ thống mới.
Chúng tôi cùng khách hàng suy nghĩ, quyết định xem thứ mà khách hàng thực sự cần là gì, và khi đã có sự thống nhất của cả hai, chúng tôi sẽ thiết lập RFP trên nguyên tắc bỏ đi những gì không cần thiết.

サービス設計におけるアドバンテージサービス設計におけるアドバンテージ

Dimage Share đã phát triển trên 1000 hệ thống. Thêm vào đó công ty cũng tự mình dựng lên và vận hành các sản phẩm của chính công ty, thương hiệu truyền thôn "NijiIro☆".

Dựa vào những kinh nghiệm và hiểu biết thực tế từ các hoạt động kể trên, chúng tôi xin phép được đưa ra những đề nghị về thiết kế dịch vụ cho quý khách. Khi cần tư vấn, xin quý khách hãy hỏi chúng tôi.

将来的な自社システムを見据えたシステム開発将来的な自社システムを見据えたシステム開発

Trong môi trường kinh doanh biến đổi hàng ngày, rất hiếm có một hệ thống nào mà được vận hành mãi mãi như khi nó vừa được phát triển lúc ban đầu.
Chúng tôi không chỉ phục vụ những yêu cầu thay đổi ngắn hạn, mà chúng tôi còn muốn tự mình đưa ra những lời khuyên với mong muốn hướng tới một hệ thống có tầm nhìn với việc mở rộng chức năng trong tương lai dành cho quý khách.

このような課題を持つお客様に最適なサービスですこのような課題を持つお客様に最適なサービスです

Các quý khách hàng có nhu cầu, đang gặp phải các vấn đề như ở bên dưới, xin hãy liên lạc với chúng tôi.
Chúng tôi sẽ đề xuất những giải pháp phù hợp nhất cho quý khách.

  • Quý khách muốn sắp xếp xem những yêu cầu phát triển nào thực sự cần thiết ngay từ khâu RFP
  • Quý khách mong muốn giao phó toàn bộ quá trình từ đặc tả yêu cầu tới phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo trì, cho tới vận hành cho chúng tôi.
  • Quý khách mong muốn hệ thống của mình được phát triển với tầm nhìn hướng đến những thay đổi trong tương lai.
  • Quý khách mong muốn không chỉ phát triển hệ thống, mà còn muốn tham khảo về cả thiết kế dịch vụ.
Webからのお問い合わせ

VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI