CẢI TIẾN THAY THẾ HỆ THỐNGCẢI TIẾN THAY THẾ HỆ THỐNG

杓子定規でない設計を行いたい。杓子定規でない設計を行いたい。

  • - Tôi muốn kiểm soát hệ thống đã bị phình ra quá mức.
  • - Hệ thống của tôi quá cũ, không còn có thể vận hành được nữa
  • - Hệ thống của tôi không có những chức năng mà cần thiết vào thời điểm hiện tại
  • - Hệ thống của tôi phát sinh rất nhiều lỗi

Bất kì khách hàng nào cũng đều cảm thấy hệ thống sẵn có của mình đang mang những vấn đề như vậy, và mong muốn được thay thế, hoặc cải tiến hệ thống của họ.
Ở Dimage Share, chúng tôi sẽ lắng nghe tất cả các vấn đề của quý khách, từ đó sắp xếp lại, và đưa ra những giải pháp phù hợp nhất cho quý khách.

既存システムのコスト削減を検討既存システムのコスト削減を検討

Chúng tôi lắng nghe về các chi phí mà quý khách phải trả để chạy hệ thống đã có sẵn như "chi phí cơ sở hạ tầng" (phần cứng/tên miền/cloud), "chi phí truy cập", "chi phí vận hành", "chi phí bảo trì phần cứng, phần mềm", "chi phí bản quyền", rồi từ đó chúng tôi sẽ thực hiện xem xét lại một chi phí vận hành thích hợp, nhằm giảm thiểu chi phí cho quý khách.

お客様との認識を丁寧に確認しながら進めますお客様との認識を丁寧に確認しながら進めます

Chúng tôi biết rằng có rất nhiều khách hàng có những mối bận tâm mỗi khi thực hiện một dự án phần mềm, bởi vì trong các dự án trước của họ, sản phẩm được tạo ra lại không giống như những gì họ mường tượng ra lúc đầu.

Ở Dimage Share, trong pha đặc tả yêu cầu, cũng như khi pha này kết thúc, chúng tôi luôn luôn cùng khách hàng đánh giá lại dự án, để từ đó lấp đầy những khoảng trống hiện có.Quý khách muốn tìm hiểu thêm xin hãy nhấn vào đường link này.

このような課題を持つお客様に最適なサービスですこのような課題を持つお客様に最適なサービスです

Các quý khách hàng có nhu cầu, đang gặp phải các vấn đề như ở bên dưới, xin hãy liên lạc với chúng tôi.
. Chúng tôi sẽ đề xuất những giải pháp phù hợp nhất cho quý khách.

  • Quý khách gặp vấn đề về thay hệ thống, muốn bàn bạc từ khâu sắp xếp lại các điểm trong vấn đề nội tại.
  • Quý khách muốn giảm thiểu chi phí trong sử dụng hệ thống hiện tại
  • Quý khách trong quá khứ đã từng gặp phải dự án mà hệ thống đầu ra khác với những gì mường tượng ra ban đầu, và mong muốn các dự án tiếp theo của mình được phát triển không có khoảng trống như vậy
Webからのお問い合わせ

VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI