Cách xử lý các thông tin trong quá trình trao đổiCách xử lý các thông tin trong quá trình trao đổi

Các thông tin cá nhân mà công ty nhận được, ngoài việc giải đáp thắc mắc ra, công ty không được sử dụng vào bất kì việc nào khác.

Các thông tin cá nhân được giao phó cho công ty, ngoại trừ những trường hợp được quy định trong pháp luật, hoặc là những yêu cầu đến từ các thủ tục tố tụng tư pháp, công ty tuyệt đối không cung cấp cho bên thứ ba.

Các thông tin cá nhân được giao phó cho công ty, công ty tuyệt đối không ủy thác cho cá nhân hay tổ chức khác.

Việc cung cấp thông tin cá nhân cho công ty là tùy ý. Song, với các trường hợp thông tin có thiếu sót trong thông tin được cung cấp, sẽ có những trường hợp công ty sẽ không thể giải đáp thắc mắc một cách hợp lý.

Trang chủ của công ty, để có thể cung cấp các dịch vụ cho khách hàng tham quan, cũng như để kiểm tra thông tin về lượng truy cập, chúng tôi có gửi tới máy tính của người dùng những thông tin, được gọi là “Cookie”. Thông tin này được lưu trên ổ đĩa cứng của máy tính người dùng.
Các thông tin cookies này chỉ được sử dụng để phân tích chiến lược marketing của website, cũng như để cung cấp dịch vụ các loại, vì vậy chúng sẽ không xâm hại gì tới quyền tự do cá nhân của khách hàng.

Khi có nhu cầu về xem, đính chính, xóa, hoặc từ chối cung cấp thông tin cá nhân, xin hãy chuẩn bị giấy tờ kiểu như “Giấy yêu cầu xem thông tin cá nhân”, gửi kèm các tài liệu cần thiết khác, cũng như phí dịch vụ, và gửi thư tới địa chỉ bên dưới đây.


Nội dung liên hệNội dung liên hệ

Sau khi đã điền đầy đủ các thông tin cần thiết vào biểu mẫu bên dưới, xin hãy ấn vào nút “xác nhận”.


Loại câu hỏi ※Cần nhập
Tên khách hàng ※Cần nhập
Tên công ty ※Cần nhập
Địa chỉ email ※Cần nhập
Số điện thoại
Số FAX
Địa chỉ
Nội dung liên hệ


※Cần nhập


Tôi đã hiểu nội dung của phần “Về việc sử dụng thông tin cá nhân”, và đồng ý cung cấp thông tin cá nhân.