VÀI NÉT VỀ DIMAGE SHARE VÀI NÉT VỀ DIMAGE SHARE

代表からのメッセージ代表からのメッセージ

Dimage Share được thành lập từ năm 1999 đến nay, luôn luôn tận dụng thế mạnh về Technology (kĩ thuật) để tạo ra Benefit (giá trị), hoạt động như một "Benefit Technology Company" - Công ty kĩ thuật giá trị. Công ty chúng tôi triển khai các dịch vụ tích hợp hệ thống, với điểm mạnh ở hai lĩnh vực là các hệ thống nghiệp vụ và tiếp thị trên web để giải quyết cái vấn đề được khách hàng đặt ra, cũng như tăng lợi ích đến từ công việc kinh doanh của khách hàng. Những năm gần đây, công ty chúng tôi cũng dốc sức vào việc triển khai các dự án mới nhắm tới thiết bị thông minh, và sức mạnh kĩ thuật chuyên môn tập trung vào mảng kĩ thuật quảng cáo, tiếp đó là bồi dưỡng giáo dục nhân sự hỗ trợ ở bên dưới cũng như xây dựng các phương pháp lập trình. Gần gũi với khách hàng, công ty chúng tôi đứng ở vị trí của khách hàng để vừa tiến lên phát triển, vừa tạo ra/chia sẻ những giá trị mới, đồng thời đóng góp vào công việc kinh doanh của khách hàng.


Công ty Dimage Share Inc.
Giám đốc Ohuchi Shin

社名とロゴの由来社名とロゴの由来

dimage shareのロゴ

Logo của công ty là một quả cầu được chia làm đôi, một nửa có màu xanh đậm đại diện cho công ty chúng tôi.

Phần thân quả cầu màu xanh đậm, không có đường ranh giới, trải dài ra vô hạn, có ý nghĩa là "Share" (chia sẻ). Nó thể hiện ý chí của chúng tôi, dù có là lĩnh vực nào đi chăng nữa, chúng tôi cũng sẽ mang trái tim cũng như những hình ảnh trải rộng ra vô hạn của chúng tôi đến với khắp mọi người.

企業理念企業理念

Nghiêm túc đối mặt với nhau, được khách hàng cám ơn.

Gửi tới thế giới những điều tuyệt vời mà ta cùng nhau tạo nên.

ミッションステートメントミッションステートメント

  • Chính chúng tôi sẽ:

  • Tạo ra "gặp gỡ"

  • Tạo ra "bè bạn"

  • Tạo ra "cơ hội"

  • Tạo ra "kết quả"

  • Tạo ra "nụ cười"

  • Và rồi chúng tôi sẽ phát triển, đơn giản và lôi cuốn.

組織図組織図

Bên dưới là sơ đồ tổ chức, kì thứ 17 vào thời điểm tháng 10 năm 2015:


組織図